မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၊ ေပါ့တလန္ၿမိဳ႔၊ သိရိမဂၤလာေက်ာင္းမွာ 2014-ခု၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၈)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔မွ ၂၀၁၅-ခု၊ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔ထိ ငါးရက္တုိင္တုိင္က်င္းပပူေဇာ္မည့္ ပ႒ာန္းပြဲမိတ္ဆက္ရုပ္+သံေလးပါ။ သီရိမဂၤလာေမာင္မယ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္၊ မေထြးေထြးဝင္း၊ မျပည့္ျပည့္ဝင္း၊ မဇင္ဇင္ထြန္း၊မနဒီလွိဳင္းတုိ႔ရဲ့ အႏုပညာမ်ားျဖင့္စုစည္းထားပါည္။ ေပါ့တလန္အနီးဝန္က်င္က စိတ္ဝင္စားစရာေနရာေလးမ်ားထပ္ျဖည့္ထားပါသည္။

. Add a comment
2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET