မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

Contact

Contact-image
Address:
Ashin Sirinda

Sirimangala Monastery

12634 NE Russell Street

Portland,OR 97230,U.S.A

Ph:(503)253-5318

ashinsirinda@gmail.com

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.
2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET