မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၊ ေပါ့တလန္ၿမို႔၊ သိရီမဂၤလာေက်ာင္းမွာ ၂ဝ၁၆-ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၂)ရက္၊(၂၃)ရက္၊ (၂၄)ရက္၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ၊ စေနေန႔ည  (၈)နာရီ (၃၀)မိနစ္အခ်ိန္ ၊ စာေရးဆရာ၊ ဓမၼကထိက ေတာင္စြန္းဓမၼေဘရီဆရာေတာ္မွ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္မ်ားေဟာၾကားခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

Online Streaming

 

2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET