မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၊ ေပါ့တလန္ၿမိဳ႔၊ သိရီမဂၤလာေက်ာင္းမွာ၊ ၂၀၁၆-ခု၊ ဧျပီလ(၁၃-ရက္မွ ၁၇-ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ထိ ၅-ရက္တုိင္က်င္းပေသာ သိရီမဂၤလာ(၅)ရက္အသံမစဲပ႒ာန္းပူေဇာ္ပြဲ..။


Live streaming video by Ustream

.

2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET