မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၊ ေပါ့တလန္ၿမိဳ႔၊ သိရီမဂၤလာေက်ာင္း 2014-ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၈)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔မွ 2015-ခု၊ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ထိက်င္းပအပ္ေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ (၅)ရက္အသံမစဲပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ


Live streaming video by Ustream
.
2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET