မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္၊ ေပါ့တလန္ၿမိဳ႔၊ သိရီမဂၤလာေက်ာင္းမွာက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္အသံမစဲပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲကုိ 2013-ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၉)က္ေန႔မွ 2014-ခု၊ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔ထိက်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါ၍ ေမတၱာဥယ်ာဥ္မွတုိက္ရုိက္မွ နာယူၾကည္ညိဳႏိႈင္ပါေၾကာင္းသတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

.
2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET