မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

သိရီမဂၤလာေက်ာင္း 2013-ခုႏွစ္ စုေပါင္းကထိန္သကၤန္းဆက္ကပ္ပြဲရဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမွတ္တမ္းပုံရိပ္ေလးပါ။

 

.
2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET