မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

More Articles...

 1. ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ သိရီမဂၤလာ(၅)ရက္အသံမစဲပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲေန႔အခမ္းအနား မွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား
 2. ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ သိရီမဂၤလာ(၅)ရက္အသံမစဲပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ ေအာင္ပြဲေန႔အခမ္းအနား မွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား
 3. 2014-ခု၊ သိရီမဂၤလာယဥ္ေက်းလိမၼာနဲ႔ျမန္မာစာသင္တန္းပုံရိပ္မ်ား
 4. ၂၀၁၄-ခု၊ သိရိမဂၤလာေက်ာင္းစုေပါင္းရွင္ျပဳ+ရဟန္းခံႏွင့္ဝါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္ပြဲပုံရိပ္မ်ား
 5. စတုတၱအႀကိမ္ သိရီမဂၤလာေက်ာင္း အသံမစဲပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ ေအာင္ပြဲေန႔မုဒိတာပုံရိပ္မ်ား 1/1/2014
 6. သိရီမဂၤလာေက်ာင္းစတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္အသံမစဲပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲ ဖြင့္ပြဲေန႔မုဒိတာပုံရိပ္မ်ား 12/29/2013
 7. ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ပ႒ာန္းသံမ်ားျဖင့္လႊမ္းျခံဳထားတဲ့ သိရီမဂၤလာေက်ာင္း(၃)ရက္ ပ႒ာန္းပြဲ မုဒိတာပုံရိပ္မ်ား
 8. ပ႒ာန္းပြဲအႀကိဳ ရဟန္းခံပြဲႏွင့္ ဓမၼသဘင္ပုံရိပ္မ်ား
 9. 2013-ခု၊ သိရီမဂၤလာေက်ာင္း ပ႒ာန္းပြဲအႀကိဳ ပန္းမ်ားျပင္ဆင္လွဴဒါန္းမႈကုသိုလ္ပုံရိပ္မ်ား
 10. သီတဂူဓမၼဝိဟာရအရွင္နာယကာလကၤာရရဲ့ ဓမၼသဘင္ပုံရိပ္မ်ား 2010
 11. ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဆရာေတာ္၊ ျမစ္ႀကီးနားဆရာေတာ္၊ အဇူဇာေက်ာင္းဆရာေတာ္တုိ႔ရဲ့ ဓမၼသဘင္မွတ္တမ္းမ်ား 2010
 12. ဓမၼေစတီဆရာေတာ္တရားပြဲမွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား 2008
 13. သိရီမဂၤလာေက်ာင္း ဝါတြင္း ၃-ရက္တရားစခန္းမုဒိတာပုံရိပ္မ်ား ( 3days Meditation Retreat Sep 5-to 7, 2013
 14. စာေရးဆရာ ဓမၼေဘရီအရွင္ဝီရိယ(ေတာင္စြန္း) နဲ႔ စာေရးဆရာ ကံထြန္းသစ္(ဆရာေတာ္ဦးဇာဂရ)တုိ႔၏ ဓမၼသဘင္ပုံရိပ္မ်ား 2010
 15. သိရီမဂၤလာေက်ာင္း ဝါဆုိဦး(၅)ရက္တရားစခန္း၊ စုေပါင္းရွင္ျပဳ+ရဟန္းခံ၊ ဝါဆုိသကၤန္းဆက္ကပ္ပြဲ 2013
 16. အိမ္တြင္းမဂၢင္လူ႔က်င့္စဥ္ဓမၼသင္တန္း ဓမၼေဘရီဆရာေတာ္2013
 17. နဝမေျမာက္ေရႊစင္တိပိဋကဓရျမင္းျခံဆရာေတာ္ဓမၼသဘင္ပုံရိပ္မ်ား 2013
 18. ဖ်ာပုံဆရာေတာ္(၉)ရက္တရားစခန္း 4.13.13
 19. ဆရာေတာ္ဦးဧသက ကံသင္တန္း 2012
 20. ေဒါက္တာေကာဝိဒအထူးတရားပြဲ Jun19.2012
 21. ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္သုံးရက္တရားစခန္း
 22. တန္႔ၾကည္ေတာင္ဆရာေတာ္ ဓမၼပုံရိပ္မ်ား 2012
 23. ေအာင္ဆန္းဆရာေတာ္ ဓမၼဒူတခရီးစဥ္ 2010
 24. ျမစ္သားဆရာေတာ္ တရားပြဲမွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား
 25. ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး 2011
 26. အလုိေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ဓမၼသဘင္ပုံရိပ္မ်ား
 27. ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္ဓမၼပုံရိပ္မ်ား 2011
 28. အေဝရာရာမရန္ကင္းဆရာေတာ္ႏွင့္ ပုိင္းေလာ့ဆရာေတာ္တုိ႔၏တရားအလွဴ
 29. ရတနာဉာဏ္ေရာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ဓမၼသဘင္ပုံရိပ္မ်ား
 30. ဆရာေတာ္ဦးဝံသပါလလကၤာရ တိပိဋကဓရဆရာေတာ္တရားပြဲ
 31. တိပိဋကဓရျမင္းျခံဆရာေတာ္အား တိပိဋကဓမၼဘ႑ာဂါရိကပူေဇာ္ပြဲမွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား
 32. ခ်မ္းေျမ့ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သိရီမဂၤလာေက်ာင္း တရားအလွဴမွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား 2010
 33. သီတဂူဆရာေတာ္ရဲ့ တရားပြဲမွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား 2009
 34. သိရီမဂၤလာေက်ာင္း အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ပုံရိပ္မ်ား
 35. သိရီမဂၤလာေက်ာင္းမွာက်င္းပတဲ့ တရားအလွဴ မုဒိတာပုံရိပ္မ်ား
 36. ကထိန္ပြဲႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမွတ္တမ္း
2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET