မိမိရဲ့ ကုိယ္, ႏႈတ္, စိတ္မ်ားကုိ ပညာမွန္ျပင္တြင္တင္ကာတင္ကာ ေကာင္းမေကာင္းၾကည့္၍ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္ျပင္ေပးရမည္(သေျပကန္ဆရာေတာ္)

IMG 7952

 

အရွင္ေကလာသ

 

ဓမၼာစရိယ၊ B.A.(Philo)M.A.(Buddhism)

 

ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးဇာစ္ျမစ္

   ဆရာေတာ္ အရွင္သူျမတ္ဘုရား .. ႐ိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္ဘုရား။ ခင္ပြန္း ႀကီး ဆယ္ပါးကို ဘုရားေဟာ က်မ္းဂန္မွာ ေဟာၾကားပါသလား။ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး အယူအဆ၏ သမိုင္းဇာစ္ျမစ္ကို က်မ္းကိုးအခိုင္အလုံႏွင့္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပေပးေစလိုပါသည္ အရွင္ဘုရား။

 

.

ခင္ပြန္းႀကီး ဆယ္ပါးကို ျပစ္မွားထားလွ်င္ တရားထိုင္၍ တရားထူးမရဟု ဆိုပါသည္။ ရဟန္းတစ္ပါး အေနနဲ႔ တရားထူးရလိုလွ်င္ ခင္ပြန္းႀကီး ဆယ္ပါးလုံးကို ပြဲတင္ၿပီး ရွိခိုး ကန္ေတာ့ရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခုအခါ လူအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ရဟန္းေတာ္အခ်ဳိ႕ပါ ပြဲႀကီး ပြဲငယ္တင္ၿပီး ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးကို ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ေနၾကသည္မွာ အမွန္ထက္ အမွား ဘက္ကို ဦးတည္ေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။

                                             ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

                                        ထြတ္ႏုလႈိင္၊ ေညာင္ဦး

                                                             -------------------------------------------------

 

သဲလြန္စ

ငယ္စဥ္က ဘုန္းႀကီး မျမင္ဖူးတဲ့အဖြား (ဖခင္ရဲ႕အေမ) ဖတ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ 'ဘုရားရွိခိုးမူမွန္' စာအုပ္ငယ္ထဲက ယေန႔ထိ အလြတ္ရေနတဲ့ ကဗ်ာတိုကေလးမွာ ..

'သဗၺညဳတည့္၊ သုံးလူ႔ျမတ္စြာ၊ ပေစၥကာႏွင့္၊ သဃၤာအမ်ား၊ ထြဋ္ဖ်ားရဟႏၲာ၊ ဂုဏ္ဝါကြန္႔ျမဴး၊ ေက်းဇူးႀကီးလွ၊ မိႏွင့္ဘတည့္၊ ျပသ တတ္သင္၊ ျပဳျပင္ဆုံးမ၊ ေဟထတရား၊ ေစာင့္ထားသီလ၊ ဤဆယ္ဆဟု၊ မူဂပကၡ၊ ဇာတ္ေတာ္ျပသည္၊ ႀကီးလွေက်းဇူး၊ ေခါင္အထူး'တဲ့။

 

ကဗ်ာကို ဆိုၿပီးတိုင္း ေက်းဇူးႀကီးသူ ဆယ္ေယာက္ကို လက္ခ်ဳိးၿပီး ေရတြက္ျပရတယ္။ ဘယ္သူ ဘယ္တုန္းက ေရးတယ္ဆိုတာ မသိေပမယ့္ ဒီကဗ်ာကရတဲ့ သဲလြန္စက ဒီဆယ္ ေယာက္ကို မူဂပကၡဇာတ္ေတာ္မွာ ေဖာ္ျပတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

 

နိႆယေဟာင္း

ဒါနဲ႔ မူဂပကၡ(ေတမိယ)ဇာတ္ပါဠိေတာ္ (ဇာ ၂၊ ၁၅ဝ)ကို ေလ့လာတဲ့အခါ ေဖာ္ျပပါ ေက်းဇူး ႀကီးသူ ဆယ္ေယာက္ ေဖာ္ျပခ်က္ကို မေတြ႕ရ ဘဲ မိတ္ေဆြကို မျပစ္မွားျခင္းရဲ႕ အက်ဳိးကို ေဖာ္ျပတဲ့ ဂါထာဆယ္ပုဒ္ကိုပဲ ေတြ႕ရတယ္။ အ႒ကထာကို ၾကည့္ျပန္တဲ့အခါ အဲဒီ ဂါထာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 'ဒသ မိတၱပူဇဂါထာ နာမ အာရဘိ (ဇာ-႒ ၆၊ ၁၆)'လို႔ ေတြ႕ပါတယ္။ အဲဒီပါဠိကို အရွင္ဥပါလိ မေထရ္ ေရးခဲ့ တဲ့ ေတမိယဇာတ္အ႒ကထာ နိႆယေဟာင္းမွာ ဒီလို အနက္ျပန္ပါတယ္ ..

 

     'ဒသမိတၱပူဇဂါထာ နာမ၊ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးတို႔အားပူေဇာ္ေသာ ဂါထာမည္သည္ကို။ အာရဘိ၊ အားထုတ္၏။ ဇာတ္ဝိေသာဓနက်မ္း၌ကား .. ဒသမိတၱပူဇဂါထာ နာမ၊ ခင္ပြန္းတို႔အား ပူေဇာ္ အပ္သည္ကိုဆိုရာျဖစ္ေသာ ဆယ္ပါးေသာဂါထာတို႔ကိုဟူ၍ အနက္ေပး၏'။

                                                                                           (ေပမူ၊ ေခါ-ေက်ာ)

ဒီနိႆယအရ 'ဒသမိတၱပူဇဂါထာ' ဆိုတဲ့ ပါဠိစကားတြဲကို ..

'၁) ခင္ပြန္းဆယ္ပါးတို႔အား ပူေဇာ္ေသာ ဂါထာ

၂) ခင္ပြန္းတို႔အား ပူေဇာ္အပ္သည္ကို ဆိုရာျဖစ္ေသာ ဆယ္ဂါထာ'လို႔ ယူဆပုံ ႏွစ္မ်ဳိး ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ပူေဇာ္က်ဳိးျပ ဂါထာ၊ ခင္ပြန္းပူေဇာ္က်ဳိးျပ ဆယ္ဂါထာလို႔ အဓိ-ပၸာယ္ယူဆပုံ ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဇာတ္ဝိေသာဓန

နိႆယေဟာင္းမွာ ၫႊန္ျပတဲ့ ဇာတ္ဝိေသာဓန (ဒီက်မ္းနိဂုံးအရ ဒသဇာတက၀ိေသာဓန) က်မ္းကို ဋီကာေက်ာ္ရဲ႕အဖြင့္ နာမည္ေက်ာ္ မဏိသာရမၪၨဴသာဋီကာ (သကၠရာဇ္ ၈၂၈-တြင္ ေရးၿပီး)ကို ေရးတဲ့ အရွင္မဟာအရိယဝံသ (သမႏၲပါသာဒိက မဟာအရိယဝံသ ဟုလည္း ေခၚ) ေရးပါတယ္ (သာသနာလကၤာရစာတမ္း၊ စာ-၁၄၅။ Pali Literature of Burma, p. 42)။ ဒီက်မ္းမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပတယ္ ..

 

       'ဒသမိတၱပူဇဂါထာ နာမ၊ ခင္ပြန္းတို႔အား ပူေဇာ္အပ္သည္ကို ဆိုရာျဖစ္ေသာ ဆယ္ပါး ေသာ ဂါထာတို႔ကို ဟုေပး။ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး မဟုတ္။ ဂါထာဆယ္ပါး ဟူလိုသည္။ သူတခ်ဳိ႕ကား ခင္ပြန္းဆယ္ပါးဟု ေပး၍ ဆယ္ပါးသ႐ုပ္ကို ''ဗုဒၶါ ပေစၥကဗုဒၶါ စ၊ အရဟာ အဂၢသာဝကာ။ မာ-တာပိတုဂု႐ုသဒၶါ၊ ဓမၼေဒသက ဒါယကာ''ဟု ေရးစၾကကုန္၏။

 

       က်မ္းႀကီးတို႔၌ မလာ။ သုံးစြဲၿပီးေသာ သစ္ပင္ကိုမွ် မျပစ္မွားအပ္ ဟူသည္ႏွင့္ မတန္။ မွီ၍ အသက္ေမြးအပ္ေသာ နင့္သခင္ မင္းႀကီးသားကား ငါတည္း၊ ထိုသို႔ႏွင့္ အရွင့္သားျဖစ္ေသာ ငါ ကား မျပစ္မွားအပ္ေသာသူတည္း၊ မျပစ္မွားအပ္သူကုိ ျပစ္မွားေသာသူကား သူယုတ္တည္း ဟု ျပစ္မွားျခင္းအျပစ္ကို တခြန္းတည္းျဖင့္ ထိတ္လန္႔ေစ၍ မျပစ္မွားေသာ အက်ဳိးကို ဆယ္ဂါထာ ျဖင့္ ေဟာမိန္႔ေသာငွာ ဤဆယ္ဂါထာကို ဆိုသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္တုံမူကား ယခင္ ေရေသာ ဆယ္ ပါးကိုသာ ယူေခ်ေသာ္ ဘုရားေလာင္းဘို႔ လြတ္ရာခဲ့'။

                                                                 (ေပမူ၊ ကိ-ေက်ာ၊ ကီ-ဝမ္း)

ဤက်မ္းအလို ခင္ပြန္းဆယ္ပါး မဟုတ္၊ ဂါထာဆယ္ပုဒ္လို႔ပဲ ယူရမယ္။ အရိပ္ခိုဖူးတဲ့ သစ္ပင္ေတာင္ ခင္ပြန္းျဖစ္ခြင့္ ရွိတာပဲ။ ဆယ္မ်ဳိးသာယူရင္ ဘုရားေလာင္း ေတမိ မင္းသား ေတာင္ ခင္ပြန္းထဲ မပါဘဲ ျဖစ္ေနမယ္။

 

နိႆယသစ္

ဒန္႔တိုင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဂုဏရံသာလကၤာရ ေရးတဲ့ ေတမိယဇာတ္အ႒ကထာနိႆယသစ္ (ပုံႏွိပ္မူ၊ စာ၊ ၁ဝ၃)မွာ ဒသမိတၱပူဇဂါထာကို ..

       'ဒသမိတၱပူဇ(န)ဂါထာ နာမ၊ ဆယ္ပါးေသာ ခင္ပြန္းတို႔အား ပူေဇာ္ရာေသာ ဂါထာမည္ သည္ကို။ တနည္းကား၊ ဘုရားအစရွိေသာ တက်ိပ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္း ေကာင္းတို႔အား မျပစ္ မွားရာေသာ ဆယ္ပါးေသာ ဂါထာမည္သည္ကို။ အာရဘိ၊ အားထုတ္၏'

 

လို႔ ျပန္ဆိုပါတယ္။ ဒီက်မ္းအရ 'ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ပူေဇာ္က်ဳိးျပဂါထာ၊ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ပူေဇာ္ က်ဳိးျပ ဆယ္ဂါထာ'လို႔ ယူလိုဟန္ရွိ ပါတယ္။ ဂါထာဆယ္ပုဒ္ထဲက ပထမဂါထာမွာ ပါတဲ့ 'မိတၱာနံ' ပုဒ္အဖြင့္ အ႒ကထာ(ဇာ-႒ ၆၊ ၁၇)ကို ဒီလို နိႆယျပန္ပါတယ္ ..

 

     'မိတၱာနႏၲိ၊ မိတၱာနံဟူသည္ကား။ ဗုဒၶါဒီနံ၊ သဗၺညဳဘုရား အစရွိကုန္ေသာ။ ကလ်ာဏ မိတၱာနံ၊ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔အား။ န ဒုဗၻတိ၊ မျပစ္မွား။ ဗုဒၶါဒီနံ၌ အာဒိသဒၵါျဖင့္ ပေစၥက ဗုဒၶါ၊ သာဝက၊ အဂၢသာဝက၊ အမိ၊ အဘ၊ ဆရာ၊ ရတနာသုံးပါး၌ ယုံၾကည္ေသာသူ၊ ပစၥည္း ဝတၴဳ ေပးကမ္းေပေသာသူ၊ တရားေဟာေပေသာသူ၊ ဤသို႔ ကိုးေယာက္ေသာ ကလ်ာဏမိတၱ ကိုယူ။ ထို႔ေၾကာင့္ အ႒ကထာဆရာတို႔သည္ .. ဗုေဒၶါ ပေစၥကဗုဒၶါ သာဝကာ အဂၢသာဝကာ စ မာတာပိတု ဂ႐ုသဒၶါ ပစၥယဒါယကာ ဓမၼေဒသနာ-ဟူ၍ ဆိုေတာ္မူ ကုန္၏'။

                                                                               (ယင္း နိႆယ၊ စာ-၁ဝ၆)

လို႔ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး သ႐ုပ္ကိုပါ ထုတ္ျပတယ္။

       ဒါေပမယ့္ နိႆယသစ္မွာ ေဖာ္ျပတဲ့ ခင္ပြန္းေကာင္း ဆယ္ပါးျပ ပါဠိစာသားမ်ဳိး အ႒ ကထာေတြမွာ ပါဖြယ္မရွိ။ ဘာေၾကာင့္ဆို စာလုံးေရ မျပည့္လို႔ ဂါထာလည္း မဟုတ္၊ အ႒ ကထာတို႔ရဲ႕ ဝါက်အဆင့္ကိုလည္း မမီလို႔ပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက 'သဒၶါ စ၊ ရတနာသုံးပါး၌ သဒၶါယုံၾကည္ေသာ သူတို႔လည္းေကာင္း'လို႔ ဆိုျခင္းမွာ ယုတၱိမရွိ။ ရတနာသုံးပါးကို ယုံၾကည္ သူ(ဗုဒၶဝါဒီ)ကိုသာ မိတ္ေဆြေကာင္းလို႔ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ ဗုဒၶရဲ႕ ဆႏၵေတာ္နဲ႔ မကိုက္ညီႏိုင္။ ဂႏၴဝံသကို ဂႏၶဝံသလို႔ ေရးဖတ္မိသလို သတၳာကို သဒၶါလို႔ အသံထြက္ မွားရာကေန သဒၶါပုဒ္ အတည္ ျဖစ္သြားတာမ်ဳိးလား။

 

       အံ့ဖြယ္ တိုက္ဆိုင္မႈမွာ နိႆယေဟာင္းမွာ 'မိတၱာနႏၲိ ဗုဒၶါဒီနံ ကလ်ာဏမိတၱာနံ န ဒုဗၻတိ'ဆိုတဲ့ စာပိုဒ္ရဲ႕ နိႆယျပန္ဆိုမႈကို မေတြ႕ရျခင္းပါပဲ။ ေပကူးစဥ္က က်န္ခဲ့ပုံပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ နိႆယေဟာင္းမွာ ခင္ပြန္းဆယ္ပါးသ႐ုပ္ကို ျပမျပ မသိရ။

 

ေရွးစာဆို

နာမည္ေက်ာ္ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕က်မ္း (စာ၊ ၈၅)မွာ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းကို မျပစ္မွားသူတို႔ ရရွိတဲ့ အက်ဳိးေတြကို 'မိတၱပူဇာဆယ္ဂါထာ'နဲ႔ ေတမိမင္းသားက သုနႏၵာ ရထားထိန္းကို ေဟာၾကားေၾကာင္းနဲ႔ ေမတၱာပြားရမယ့္သူ တက်ိပ္(ဆယ္ေယာက္) သ႐ုပ္ကို ေဖာ္ျပၿပီး ..

 

'ဤတက်ိပ္ကုန္ေသာ သူတို႔သည္ အဖန္တလဲလဲ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကိုသာ ပြားေစအပ္ေသာ ေၾကာင့္ အေဆြခင္ပြန္း မည္ကုန္၏'

လို႔ ဆိုတယ္။ ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္းေမတၱာစာ အေျဖမွာလည္း ..

'မျပစ္မွားရာေသာ ခင္ပြန္းတို႔ကား ဗုဒၶ၊ ပေစၥကဗုဒၶ၊ ရဟႏၲာ .. တက်ိပ္တည္း'

                                                               (စာပိုဒ္ အမွတ္၊ ၅၃)

လို႔ ဆယ္ပါးသ႐ုပ္ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပတယ္။ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕၊ ေမတၱာစာအေျဖ၊ နိႆယ သစ္နဲ႔ နိႆယေဟာင္းတို႔က 'ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ပူေဇာ္က်ဳိးျပဂါထာ၊ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ပူေဇာ္ က်ဳိးျပ ဆယ္ဂါထာ'၊ ဇာတ္ဝိေသာဓနက်မ္းက 'ခင္ပြန္းပူေဇာ္က်ဳိးျပ ဆယ္ဂါထာ' လို႔ ယူတာ ကို ေတြ႕ရတယ္။

 

ကာလစဥ္

    ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႕က်မ္းထဲက ေတမိယဇာတ္ကို သကၠရာဇ္ ၁၁၄၈-တြင္ ေရးၿပီး။ ကန္ေတာ္မင္းေက်ာင္း ေမတၱာစာ အေျဖကိုေ ရးသူ ေတာင္တြင္း မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္မွာ ၁၁၂၄-ခုႏွစ္ သက္ေတာ္ ၂၇-ခန္႔တြင္ ပ်ံလြန္။ ေတမိဇာတ္အ႒ကထာ နိႆယ သစ္ကို ဆင္ျဖဴရွင္မင္း (သကၠရာဇ္ ၁၁၂၅ နန္းတက္)လက္ထက္ ပင္းတလဲၿမိဳ႕စီရင္စု လွည္းကူး႐ြာဇာတိ ဒန္႔တိုင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဂုဏာ လကၤာရ (နိႆယ နိဂုံးဂါထာအရ အရွင္ဂုဏရံသာလကၤာရ) ေရး။ ယင္း နိႆယေဟာင္းကို နိဂုံးဂါထာအရ ရွင္ဥပါလိေထရ္ (ပင္းယေခတ္ ?) ေရး။ ဇာတ္ ဝိေသာဓနက်မ္းကို သကၠရာဇ္ ၈၂၈-ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေရး။

 

အဲဒီ ၅-က်မ္းထဲမွာ ပါဠိျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ေရးတဲ့ ဇာတ္ဝိေသာဓနက်မ္းဟာ 'ခင္ပြန္း ဆယ္ပါး'လုိ႔ သုံးႏႈန္းတဲ့ အေစာဆုံးက်မ္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိေပမယ့္ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး အယူအဆကို ေတာ့ လက္မခံခဲ့ဘူး။ နိႆယႏွစ္ေစာင္နဲ႔ ေႏွာင္းေခတ္ က်မ္းျပဳ ပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ ဇာတ္ဝိေသာ ဓနက်မ္းရဲ႕ ဆုံးျဖတ္မႈကို မလိုက္နာခဲ့ၾကဘူး။

 

ဇာစ္ျမစ္

ဘုန္းႀကီးမွာ Hefnz Bechert နဲ႔ Heinz Braun ဆိုသူတို႔ တည္းျဖတ္ၿပီး P.T.S. ထုတ္ ေဝတဲ့ Pali Niti Literature of Burma စာအုပ္ကေလး ရွိတယ္။ ဒီရဲ႕ နိဒါန္းမွာ ဓမၼနီတိ၊ ေလာက နီတိနဲ႔ မဟာရဟ နီတိက်မ္းေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈအရ ဓမၼနီတိက်မ္းဟာ ေလာကနီတိ ႏွင့္ မဟာရဟနီတိတို႔ထက္ ေရွးက်ေၾကာင္း၊ မဟာရဟနီတိက်မ္းကို အရွင္မဟာသီလဝံသ ေရးတယ္ ဆိုတဲ့ အဆိုမွန္ရင္ ဓမၼနီတိက်မ္းဟာ ေအဒီ ၁၅-ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းထက္ ေနာက္မက် ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္း နီတိသုံးေစာင္ရဲ႕ သုံးပုံ တစ္ပုံေလာက္ဟာ သကၠတက်မ္းေတြျဖစ္တဲ့ ဗ်ာသ သုဘာသိတသဂၤဟနဲ႔ ဗ်ာသဟာရက်မ္းေတြထဲက ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဓမၼနီတိ က်မ္း ေရးသူရဲ႕ အ မည္ကို မသိႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုတယ္ (Ibid, p.p. lvi, lxxiii)။ အေစာဆုံး နီတိက်မ္းျဖစ္တဲ့ 'ဓမၼနီတိ'မွာ ပညာရွိတို႔ မျဖစ္မွားသူ ဆယ္မ်ဳိးကို ဒီလုိ ျပပါတယ္ ..

 

'ဗုေဒၶါ ပေစၥကဗုေဒၶါ စ၊ အရဟာ အဂၢသာဝေကာ။

မာတာပိတာ ဂ႐ုသတၴာ၊ ဒါယေကာ ဓမၼေဒသေကာ။

ပ႑ိေတဟိ ဣေမ ဒသ၊ န ဒုဗၻႏၲီတိ ဇာနိယာ'

                                               (ဓမၼနီတိ၊ ၃၃၄-ဂါထာ၊ မူရင္းအတိုင္း)

   မဟာရဟနီတိက်မ္းကို ေရးသားတဲ့ ရွင္မဟာသီလဝံသ (သကၠရာဇ္ ၈၁၅-၈၈ဝ) ထက္ ေရွးက်တဲ့ ဓမၼနီတိက်မ္းဟာ 'မျပစ္မွားထိုက္သူ ဆယ္မ်ဳိး'ကို သခ်ၤာနဲ႔ အတိအက် ေဖာ္ျပတဲ့ အဦးဆုံးက်မ္းလို႔ ဆိုႏိုင္တယ္။

 

   ရွင္မဟာသီလဝံသထက္ သက္ေတာ္ အနည္းငယ္ ႀကီးဖြယ္ရွိတဲ့ အရွင္မဟာအရိယဝံသ အပါအဝင္ အဲဒီေခတ္ မတိုင္ခင္ က ျမန္မာ့ဂႏၳဝင္ က်မ္းျပဳပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္ေတြ ေရးတဲ့က်မ္း စာ စာရင္းမွာ ဓမၼနီတိက်မ္းကို မေတြ႕ရ။ ဘုိးေတာ္ဘုရား လက္ထက္မွာ ပထမ ဗားကရာ ဆရာေတာ္ အရွင္ဓမၼာဘိနႏၵေထရ္က ဓမၼနီတိပါဠိကို ျမန္မာနိႆယ (၁၁၄၅-ကဆုန္လတြင္ ေရးၿပီး)ျပန္ၿပီး ယင္းနိႆယ ထဲကအခ်ဳိ႕ကို ေ႐ြးထုတ္ၿပီး အမ်ားသူငါ အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈ ႏိုင္ေအာင္ စဥ့္ပါဆရာေတာ္ (အဆိုပါမင္း လက္ထက္) က ေလးဆစ္ခ်ဳိး ကဗ်ာ 'ဓမၼနီတိခ်ဳိး'ကို ေရးခဲ့ေပမယ့္ 'ပညာရွိတို႔ မျပစ္မွားထိုက္သူ ဆယ္ မ်ဳိးျပဂါထာ' မပါခဲ့ဘူး။

 

ဘယ္လိုရ

ဆ႒သံဂါယနာမူ ဇာတကအ႒ကထာမွာ 'ဒသ မိတၱပူဇဂါထာ (ဇာ-႒ ၆၊ ၁၆)'လို႔ ဒသနဲ႔ မိတၱ ပူဇဂါထာကို ခြဲၿပီးစာစီလို႔ အဓိပၸာယ္ ရွင္းဖြယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 'ဒသမိတၱပူဇ ဂါထာ'လို႔ ပါဠိစကားတြဲ (သမာသ္ပုဒ္)အေနနဲ႔ တစ္လုံးတည္းႀကံၿပီး ျမန္မာျပန္ၾကတဲ့ အဲဒီ ပိဋကတ္က်မ္း တတ္ ဆရာျမတ္ေတြဟာ ပါဠိေတာ္နဲ႔ နိကာယ္အ႒ကထာ က်မ္းႀကီးေတြမွာ မေတြ႕ရတဲ့ 'ခင္ပြန္းဆယ္ပါး' အယူအဆကို ဘယ္လိုရသလဲ ဘယ္ကရသလဲ ဆိုတာကို အတိအက် ဆိုႏိုင္ဖို႔ ခက္သား။ ဘုန္းႀကီး ေတြးမိတာေလးကို တင္ျပရရင္ ..

 

         မဏိမၪၨဴသာလို ပါဠိဘာသာ ဋီကာက်မ္းႀကီးကို ေရးသားေတာ္မူတဲ့ အရွင္မဟာအရိယ ဝံသကေတာ့ 'က်မ္းႀကီးတို႔၌ မလာ'လို႔ ရဲရဲႀကီး ဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေႏွာင္းေခတ္ က်မ္း ျပဳပုဂၢဳိလ္ေတြဟာ သကၠတကိုလည္း တတ္ကြၽမ္းႏိုင္တာျဖစ္လို႔ သကၠတက်မ္းမွ တိုက္႐ိုက္ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းတို႔ေခတ္မွာ ရွိေနၿပီလို႔ ယူဆရတဲ့ ပါဠိဘာသာျပန္ ဓမၼနီတိက်မ္းမွ ျဖစ္ေစ 'မျပစ္ မွားအပ္တဲ့ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး' ဆိုတဲ့ 'အမွတ္စြဲေလး' ရွိေနၾကပုံရတယ္။ နိႆယသစ္ က်မ္းျပဳ အရွင္ဂုဏရံသာလကၤာရ က်ေတာ့ မွတ္ထားဖူးတာ ၾကာေနလို႔ ျဖစ္ေစ၊ ငယ္စဥ္အခါ ဆရာ သမားမ်ားဆီက တစ္ဆင့္ၾကားကို မွတ္မိေနလို႔ ျဖစ္ေစ၊ 'ဓမၼနီတိ'စကား တစ္ပိုင္းတစ္စကိုပဲ အ႒ကထာစကားလို႔ ထင္မွတ္ၿပီး မျပည့္စုံတဲ့ 'ခင္ပြန္းဆယ္ပါး သ႐ုပ္ျပပါဠိ'ကို ၎ရဲ႕နိႆယ ထဲမွာ ေရးခဲ့ပုံရတယ္။ ေနာင္အခါ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါး အယူ အဆကို ႏွစ္သက္သူေတြက 'အဟံ ဝႏၵာမိ သဗၺဒါ'နဲ႔ အနား ကြပ္ေပးလိုက္မွာေပါ့။

 

ျခားနားပုံ

     ခိုင္လုံတဲ့ သံဂါယနာတင္က်မ္းဂန္ မရွိလို႔ ခင္ပြန္းဆယ္ပါး ေဖာ္ျပပုံ အေရအတြက္ တူေပမယ့္ ဆယ္ပါးသ႐ုပ္ ယူဆပုံ တစ္က်မ္းနဲ႔ တစ္က်မ္း ျခားနားတာကို ေတြ႕ရတယ္ ..

၁) ဗုဒၶ (မူကြဲမရွိ)

၂) ပစၥကဗုဒၶ (မူကြဲမရွိ)

၃) ရဟႏၲာ (မူအမ်ား)၊ သာဝက (နိႆယသစ္)၊ သံဃာမ်ား (ဘုရားရွိခိုးမူမွန္)၊

၄) အဂၢသာဝက (မူအမ်ား)၊ ရဟႏၲာ (ဘုရားရွိခိုးမူမွန္)

၅) အမိ (မူကြဲမရွိ)

၆) အဘ (မူကြဲမရွိ)

၇) ဂ႐ု = အေလး အျမတ္ျပဳအပ္သူ (မူကြဲမရွိ)

၈) အတတ္ပညာ သင္ေပးသူ (မူအမ်ား)၊ အသက္ႀကီးသသူ (ကန္ေျဖ)၊

   ရတနာသုံးပါး၌ သဒၶါယုံၾကည္ေသာသူ (နိႆယသစ္)

၉) ဒါယကာ (မူ အမ်ား)၊ သီလေစာင့္သူ (ဘုရားရွိခိုးမူမွန္)

   ၁ဝ) ဓမၼေဒသက (မူကြဲမရွိ)။

 

စဥ္းစားစရာေတြ .. အမွတ္-၇) အရ ဆရာေတာ္ေတြ ပါႏိုင္သလို ဒလိုင္းလားမားတို႔ မာ သာထရီ ဇာတို႔ေကာ ပါခြင့္မရွိဘူးလား။ အမွတ္-၈)အရ အသက္ႀကီးတိုင္း ခင္ပြန္းႀကီးျဖစ္ႏုိင္သလား။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ပြန္းဆယ္မ်ဳိးကို မျပစ္မွားသင့္သူ၊ ေမတၱာပို႔ရမယ့္ သူ၊ ေက်းဇူး ရွိသူလို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒီအထဲက အခ်ဳိ႕ကိုေတာ့ လူျဖစ္ေစ ရဟန္းျဖစ္ေစ 'အဟံ ဝႏၵာမိ သဗၺဒါ (= အၿမဲရွိခိုးပါ၏)'လို႔ မဆိုထိုက္ဘူး။

 

က်မ္းဆုိမရွိ

ပကိဏၰကဝိသဇၨနာက်မ္းျပဳ လုံးေတာ္ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ ပါတယ္ ..

       'ခင္ပြန္းသည္ ဆယ္ပါးသာ မဟုတ္ရာ။ အမ်ားပင္ရွိရာ၏။ မူဂပကၡအမည္ရွိေသာ ေတမိ ယဇာတ္ေတာ္တြင္ သုနႏၵာ ရထားထိန္းကို ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေတမိမင္း ဆုံးမရာ၌ မိမိ ကုိယ္ကိုပင္ သုနႏၵာရထားထိန္း မျပစ္မွားသင့္သည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူသည့္ အရာ၌လည္း ခင္ပြန္းဆယ္ပါးဟူ၍ မလာ။ ခင္ပြန္းကို မျပစ္မွားသသူတို႔၌ အက်ဳိးရွိရာသည္ကို ေဟာေတာ္မူသည့္ ေဒသနာဆယ္ဂါထာ ဟူ၍သာ လာသည္ ..

 

       ခင္ပြန္းဆယ္ပါးဟူ၍ ဂါထာစီကုံးလ်က္ ရွိၾကသည္မွာ ဗဟုသုတရွိသူတို႔ စီကုံး ေရးထား ဟန္ရွိ၏ .. ဂါထာသီကုံး ေရးသားထားၾကေသာ ပုဂၢဳိလ္ ၁ဝ-ေယာက္တို႔လည္း ခင္ပြန္းပင္ မွတ္ ရာ၏။ ယင္းသည့္ ၁ဝ-ေယာက္မွ တပါးလည္း ခင္ပြန္း ရွိေသး၏ဟု မွတ္ရာ၏'

                         (လုံးေတာ္ ဆရာေတာ္၊ ပကိဏၰကဝိသဇၨနာ၊ အတြဲ ၁၊ စာ-၃ဝ၄၊ ၃ဝ၆)

 

လုံးေတာ္ဆရာေတာ္အေနနဲ႔ 'ဒသ၊ ဆယ္ပုဒ္ကုန္ေသာ။ မိတၱပူဇဂါထာ နာမ၊ ခင္ပြန္းကို ပူေဇာ္ (မျပစ္မွား)သူတို႔၌ (အက်ဳိးရွိရာ သည္ကို ေဟာေတာ္မူသည့္) ဂါထာမည္သည္ တို႔ကို' လို႔ ဒသနဲ႔ဂါထာကို တြဲလ်က္ 'မိတၱပူဇာ ဆယ္ဂါထာ'လုိ႔ပဲ အဓိပၸာယ္ ယူခဲ့တယ္။

 

လုံးေတာ္နဲ႔ ဇာတ္ဝိေသာဓနက်မ္းတို႔က ခိုင္လုံတဲ့က်မ္းဆို မရွိတဲ့အတြက္ ခင္ပြန္းပူေဇာ္ က်ဳိးျပ ဆယ္ဂါထာလို႔ပဲ ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ပြန္းႀကီးဆယ္ပါးဆိုတာ ပါဠိေတာ္ အ႒ ကထာက်မ္းထြက္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဘုရားေဟာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ခပ္ရွင္းရွင္း မွတ္ဖို႔ပါ။

 

တရားထူး

ခုိးသားဘဝတုန္းက ဗုဒၶဘုရားကို လက္ၫႈိးျဖတ္ဖို႔ လုိက္ခဲ့ဖူးတဲ့ အဂၤုလိမာလရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ အရ ဗုဒၶ ပေစၥကဗုဒၶ အဂၢသာဝက ရဟႏၲာ သာဝက အမိအဘတို႔ကို အနႏၲရိယကံ ထိုက္သြားတဲ့ အထိ မဟုတ္ဘဲ သာမန္ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္နဲ႔ ျပစ္မွားမိတာမ်ဳိးက ေတာင္းပန္ရင္ တရားထူးကို မတားျမစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သီလေစာင့္သူ၊ သီလရွိတဲ့ အတတ္ပညာ သင္ေပးသူတို႔ကိုလည္း ဆိုး ဆိုးဝါးဝါး မဟုတ္ရင္ ေတာင္းပန္ လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ အေလးအျမတ္ျပဳအပ္သူ ဓမၼေဒသက ပစၥယဒါယကာ အသက္ႀကီးသူ ရတနာသုံးပါး၌ သဒၶါယုံၾကည္သူ ဆိုတာေတြ ကေတာ့ သီလမရွိရင္ ေလးစားစရာ ဟုတ္ေပမယ့္ အျမတ္မျပဳႏိုင္လုိ႔ သာမန္ စာရင္းထဲ ဝင္သြားၿပီး အဂၤုလိ မာလ လက္ၫႈိးျဖတ္ခံရ သူေတြနဲ႔ တူႏုိင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။  

 

မပိုမလို

တရားအားထုတ္ရာမွာ အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ ျပစ္မွားဖူးရင္ ေက်ပါေစလို႔ ခင္ပြန္းမ်ားကို ေတာင္းပန္စကား ဆုိတာမ်ဳိးက ကိစၥ မရွိပါဘူး။ အဲဒီဆယ္မ်ဳိးကို လူေရာရဟန္းပါပြဲ ႀကီးပြဲငယ္တင္တာ က်ေတာ့ မမွားဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ေဖာ္ျပပါ ဆယ္မ်ဳိးထဲမွာ အဝႏၵနိယ (ရဟန္းတို႔ ရွိမခိုးထိုက္သူ)ေတြ ပါေနလို႔ ရဟန္းအဖို႔ အားလုံးမွန္လည္းမဟုတ္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒါႀကီးကိုပဲခါးေတာင္းက်ဳိက္ၿပီး ခမ္းနားႀကီး က်ယ္စြာလုပ္ျပေနရင္လည္း နည္းနည္းပိုရာက်မွာေပါ့။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ တရားက်င့္စဥ္ျဖစ္ဖို႔သာ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသင့္ ပါတယ္။ r                  

                                

 

2013 - Ashin Sirinda
Hosting Donated By Daw Myint Myint Thein (San Francisco)
Design By Thant Zin@MIET